“Expert op het gebied van interpersoonlijk gedrag”

  • “De uitkomst van de ICL-r laat aan cliënten heel mooi zien of er verschil is tussen hun 'intentie' en het gedrag dat door hun omgeving wordt ervaren. Doordat de uitkomsten van de test in een plaatje zijn weergegeven sluit je in het gesprek makkelijk aan op 'knellende patronen' en de onderliggende drijfveren. Het proces van (laten) invullen van de vragenlijst en het bespreken van de resultaten wordt praktisch in de vraag "tot welk gedrag verleid je jouw omgeving?". ICL-r geeft de cliënt inzicht èn handvatten om door ander gedrag, effectiever invloed uit te oefenen.”

    Ine Fransen, Adviesbureau Parsèl
  • “Mijn ervaring is dat de uitkomst van de ICL-r een heel mooie vertrekpunt is om met je cliënt in gesprek te komen over zijn/haar knellende patronen. Daarnaast geeft het heel mooi weer waar voor de cliënt winst is te behalen met ander gedrag, niet alleen wat er veranderd kan worden maar ook het effect daarvan.”

    Maria Douwes, eigenaar van Cadran Solair,
  • “De ICL-r (zogeheten Roos van Leary) stelt je in staat om na te gaan hoe jij naar jezelf kijkt en hoe anderen naar jou kijken. Dit instrument is buitengewoon nuttig om mensen bewust te maken van de dynamiek tussen personen onderling. Vandaar dat de Roos van Leary vaak door trainers/coaches wordt ingezet om teamprocessen te verbeteren bij professionals. Vaak schrikken psychologische testen wat af, maar de ICL-r doet dat niet. Het ijs wordt snel gebroken waardoor deelnemers zich durven open te stellen voor verdere feedback, en bereid zijn te veranderen in hun houding naar het team.”

    Edwin Sam, Klinisch Psycholoog